Το δώρο της Νίκης Αμαρουσίου στον Αντώνη Λούτση, συγγραφέα του βιβλίου «Χώμα – Νερό – Φωτιά»

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Νίκης Αμαρουσίου, Αντώνης Τσέκενης πρόσφερε ένα συμβολικό δώρο στον Αντώνη [...]